Ekonomisk hållbarhet

Långsiktig ekonomisk planering är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna genomföra våra strategier och uppnå våra mål.

Det kan till exempel handla om miljövänliga investeringar, som ger ekonomisk tillväxt med minsta möjliga miljöbelastning, eller att sträva mot en minskning av kolutsläpp och effektiv användning av resurser.

För att bibehålla en ekonomisk hållbarhet är det viktigt att prioritera kommande investeringar och minimera kommunens skuldsättning. Ett led i detta är att kommunen beslutat om en ny process för prioritering av lokalbehov.

En annan viktig del gällande ekonomisk hållbarhet är att utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt. Det är därför viktigt att kontinuerligt jämföra sig med liknande kommuner för att hitta områden där det finns potential för ytterligare effektivisering.

En ambition är att öka nyttjandet av kommunens lokaler, det ska bli enklare för kommunens invånare att hyra kommunala lokaler när de inte används av den kommunala verksamheten.

Hållbar konsumtion och produktion är ledord inom ekonomisk hållbarhet. Ekonomi som begrepp, handlar om att hushålla med resurser. I detta sammanhang handlar det om att hushålla på ett sådant sätt, att även de andra två faktorerna, social och miljömässig hållbarhet, förverkligas.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp