Ett tryggt och hållbart Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas. Visionen lyder Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Hållbarhet och trygghet är ledord i arbetet.

SE FILMEN: Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos om trygghetsfrågor i Upplands-Bro.

SE FILMEN: Kommundirekör Ida Texell om kommunens hållbarhetsresa och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

En hållbar utveckling

Upplands-Bro ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi ska se till att våra barn får leva i en växande kommun i harmoni med naturen, på ett hållbart ansvarsfullt och tryggt sätt.

Hållbarhet innebär att blicka långt fram i tiden och planera både för dagens invånare och framtida generationer.

Vi jobbar med hållbar utveckling på tre plan – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Arbetet styrs bland annat av sex politiskt beslutade hållbarhetsmål, som innefattar samtliga verksamheter i kommunen.

Trygghet avgörande i ett hållbart samhälle

Kommunens mål är att alla invånare i Upplands-Bro ska leva ett gott liv och att vi ska fortsätta ta väl hand om vår vackra natur. Förutsättningen för en god livskvalitet är att vi känner trygghet. Därför har kommunen de senaste åren gjort en stor satsning på social hållbarhet genom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

Fyra barn på en brygga med sjö i bakgrunden.
Upp