Ett hållbart Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas. Visionen lyder Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats.

Upplands-Bro ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi ska se till att våra barn får leva i en växande kommun i harmoni med naturen. Och inte bara växa, utan växa på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Hållbarhet innebär att blicka långt fram i tiden och planera både för dagens invånare och framtida generationer.


Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar som är beroende av varandra. Dessa är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kommunens mål är att alla boende i Upplands-Bro ska leva ett gott liv och att vi ska fortsätta ta väl hand om vår vackra natur.

Fyra barn på en brygga med sjö i bakgrunden.

Nyheter inom Ett hållbart Upplands-Bro

Kalenderhändelser inom kommun & politik

Upp