Vi är Upplands-Bro

I Upplands-Bro har vi påbörjat resan att tillsammans hitta vår gemensamma väg framåt som passar just vår kommuns förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Och i det arbetet är du viktig, eftersom du är expert på arbetet inom just ditt område. Din kompetens, dina erfarenheter och dina idéer är motorn i vår gemensamma väg framåt.

Upplands-Bro ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi ska se till att våra barn får leva i en växande kommun i harmoni med naturen. Och inte bara växa, utan växa på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Hållbarhet innebär att blicka långt fram i tiden och planera både för dagens invånare och framtida generationer.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar som är beroende av varandra. Dessa är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kommunens mål är att alla boende i Upplands-Bro ska leva ett gott liv och att vi ska fortsätta ta väl hand om vår vackra natur.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp