Vår rekryteringsprocess

Hand signerar ett avtal.

Här kan du läsa mer om hur vi genomför de olika stegen i vår rekryteringsprocess så att du vet vad du kan förvänta dig när du söker jobb hos oss.

Vi strävar alltid efter att ge samma förutsättningar till alla som söker jobb hos oss och vi vill att du som kandidat ska känna dig trygg med att vi arbetar med fördomsfritt i alla våra rekryteringsprocesser. Därför arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att alla våra rekryteringsprocesser utgår från en väl genomarbetad kravprofil innehållande utbildning, erfarenhet, kunskap som du måste ha genomfört eller besitta för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Våra urvalsprocesser kan därför anpassas beroende på vilken roll som rekryteras till, men varje steg i processen har ett tydligt syfte.

Din ansökan

När du har skickat in din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse på att vi tagit emot den. Mejlet är ett automatiskt genererat mejl och går inte att svara på, men ger dig mer information om rekryteringsprocessen och vad som nu händer med din ansökan.

Urval

Vi ber alla som söker jobb hos oss att svara på urvalsfrågor som är kopplade till den kravprofil som ligger till grund för tjänsten. Dina svar på urvalsfrågorna kommer att ge oss en bild av din erfarenhet, kunskap och utbildning och hur väl de matchar rollens kravprofil.

När det passar tjänsten väljer vi en CV-lös rekryteringsprocess. Det innebär att du som sökande inte bifogar handlingar såsom CV, personligt brev eller LinkedIn-profil. Anledning är att dessa kan skapa subjektivitet hos mottagaren. Du blir istället ombedd att svara på ett utökat antal urvalsfrågor som ger oss möjlighet att bedöma hur väl din erfarenhet, kunskap och utbildning matchar tjänstens kravprofilen utan CV, personligt brev eller annan dokumentation som underlag.

Ibland börjar urvalsarbetet efter att sista ansökningsdag gått ut, och ibland kan urval ske löpande, vilket innebär att rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om det är fallet anger vi det i annonsen.

Arbetspsykologiska tester

På Upplands-Bro Kommun använder vi oss utav arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar som ett verktyg för att tidigt kunna bedöma en kandidats lämplighet för arbetet. Om du blir ombedd att genomföra ett arbetspsykologiskt test så består det av två delar, MAP och Matrigma.

MAP står för Measuring and Assessing Individual Potential och är ett personlighetstest som bygger på femfaktormodellen. MAP är ett omfattande personlighetstest där resultaten kan jämföras mot andras svar. Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som ger ett mått på personens generella begåvning genom problemlösning. Eftersom Matrigma inte innehåller några språkliga element så är det oberoende av kulturell eller språklig bakgrund. Därmed är det ett mer jämlikt och icke-diskriminerande test som driver mångfald.

Vill du läsa mer om testerna hittar du mer information på vår testleverantörs hemsida: http://www.assessio.se/

Intervjuer

Uppfyller du skallkraven för tjänsten genomför vi ofta en första intervju på telefonen. Då fokuserar vi på att få en grundläggande förståelse för din professionella bakgrund.

Nästa intervju är en kompetensbaserad intervju och äger ofta rum på kommunhuset i Kungsängen eller på den arbetsplats där du i huvudsak kommer att arbeta. De kompetensbaserade intervjuerna tar oftast runt 1,5 timme. Under den kompetensbaserade intervjun kommer vi att utforska hur du hanterar olika arbetsrelaterade situationer, och du kommer att svara på frågor som är utformade för att ge oss en förståelse för hur väl du matchar kravprofilens kompetenser.

Ofta kommer du också få möjlighet att träffa en eller flera av dina framtida kollegor. Det kan ske i anslutning till den kompetensbaserade intervjun eller vid ett senare tillfälle, beroende på teamets tillgänglighet och hur vi har lagt upp rekryteringsprocessen.

Arbetsprov

Utgångspunkten för ett arbetsprov är ett moment i det arbete som ska utföras om du får rollen, och då särskilt de kritiska händelser som kan förekomma i arbetet. Det kan till exempel innebära att du förbereder en kortare presentation på ett visst ämne, lämnar in ett skriftligt arbetsprov, eller genomför ett praktiskt arbetsprov.

Om vi ber dig utföra ett arbetsprov sker det oftast i anslutning till den kompetensbaserade intervju med rekryterande chef.

Referenstagning

Är du slutkandidat i en av våra rekryteringsprocesser kommer vi att kontakta minst två referenser från dina tidigare arbetsgivare. Vi ser gärna att åtminstone en referent är en tidigare chef. Frågorna vi ställer är baserade på kompetenserna som beskrivs i kravprofilen.

I många av våra rekryteringsprocesser möjligt att ta referenser på din blivande chef. Det innebär att du får prata med en eller flera av hens medarbetare för att ställa frågor om till exempel chefens ledarskap.

Anställning

När du gått igenom alla stegen i rekryteringsprocessen och du blir erbjuden tjänsten är det dags för löneförhandling, avtalsskrivning och att komma överens om ett startdatum.

Ledande befattningar

Rekryteringsprocessen för ledande befattningar kan skilja sig åt från det som beskrivs här. Har du frågor kring hur en specifik process ser ut går det bra att kontakta den rekryterande chefen för just den rekryteringsprocessen.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp