Trygghet

Arbetsskadeförsäkringen TFA

Vid arbetsskada under arbetstid eller i färd till och från arbetet har du som anställd i Upplands-Bro kommun rätt till prövning av ersättning.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Som anställd i Upplands-Bro kommun omfattas du av TGL-KL.

Sjuklön

Samtliga anställda får 10 % sjuklön från dag 15 till dag 90 utöver den lagstadgade sjukpenningen.

Från dag 91 till dag 360 träder AFAs försäkring (AGS-KL) in med 10 % av lönen utöver den lagstadgade sjuklönen.

Omställningsavtalet KOM-KL

Detta är ett kollektivavtal som gäller vid arbetslöshet och som kompletterar den lagstadgade ersättningen. Syftet är att ge både ekonomiskt ersättning och individuellt anpassade åtgärder.

Tjänstepension

KAP-KL och AKAP-KL är kollektivavtalade pensionsavtal som kompletterar den lagdstadgade pensionen.

KAP-KL är en tjänstepension som du får när du fyllt 21 år och gäller för alla som har en anställning i kommunen oavsett omfattning och anställningsform. Kommunen avsätter en viss procent av din lön varje år till din tjänstepension. Från och med 2010 uppgår denna procentsats till 4,5 % för alla anställda. Dessa pengar ska du sedan själv varje år placera antingen i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Om du själv ej gör något aktivt val av pensionsförsäkring, så placeras dina pengar automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA.

Dessutom betalas en förmånsbestämd ålderspension ut på lön överstigande 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) samt en efterlevandepension under 5 år till make/maka samt barn understigande 18 år. Med make/maka jämställs, enligt speciella villkor, sammanboende och registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap.

Avtalspension AKAP-KL

För dig som är född 1986 eller senare gäller att det avsätts 30% av din lön överstigande 7,5 IBB, istället för en förmånsbestämd ålderspension. I övrigt gäller samma bestämmelser som för KAP-KL.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp