Hälsa och balans

Semester

Du har 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och vid 50 år har du 32 dagar. Som anställd inom Upplands-Bro Kommun har du förskottssemester vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den.

Semesterväxling

Alla medarbetare med tillsvidare- och semesteranställning har möjlighet att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som inte fyllt 40 år under semesteråret kan få fem extra lediga dagar. Medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Föräldralönetillägg

Om du varit sammanhängande anställd hos oss under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Det gäller för ditt barn som är under två år.

Flexibel arbetstid

För att underlätta möjligheten att kombinera arbete, fritid och familjeliv erbjuder en del verksamheter inom kommunen flexibel arbetstid, även kallat flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen.

Hälsa och motion

Vi erbjuder dig som anställd ett friskvårdsbidrag på 1500 SEK per kalenderår. Utöver friskvårdsubventionen har vi flera träningspass du som anställd kan delta i. Passen hålls i kommunens olika träningslokaler och aktiviteterna drivs av frivilliga kollegor.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp