Underhåll

Fotograf: Jörgen Wiklund, Scandinav bildbyrå

Upplands-Bro kommun underhåller gator och parker tillsammans med flera entreprenörer.

Gatubeläggning

Akuta brister, som skador på vägar och parkeringsplatser som utgör en säkerhetsrisk för trafikanter, åtgärdas löpande under hela året. Mindre potthål och sprickor åtgärdas kontinuerligt i kommunens egen regi. Större åtgärder utförs av kommunens entreprenör Skanska.

Gatubelysning

Fel i gatubelysningen åtgärdas av kommunens entreprenör Bogfelts Installationer och Entreprenader AB. Utöver åtgärder efter felanmälan genomförs en översyn på all belysningen på gator, gång- och cykelvägar två gånger per år. I samband med denna rondering tänds belysningen dagtid för att kunna upptäcka eventuella fel.

Vägrensslåtter, siktröjning och lövsopning

Vägrensslåtter genomförs två gånger per säsong, siktröjning en gång och lövsopning av gator och vägar sker en gång per år vid behov. Akuta brister som utgör en trafiksäkerhetsrisk åtgärdas löpande under hela året.

Parker och grönområden

Skötsel av grönytor och parker utförs med hjälp av Björn Entreprenad AB. De utför gräsklippning, rensar ogräs och plockstädar.

Lekplatser

Tillsyn av lekplatserna sker i samband med städningen. Fel och skador på lekplatser åtgärdas omgående. Ibland är vi tvungna att spärra av lekplatsredskap i väntan på att en åtgärd ska utföras. En gång per år sker en noggrannare besiktning av en besiktningsman.

Städning

Städning av allmänna platser sker genom plockstädning regelbundet två gånger i veckan. I samband med städningen töms även papperskorgar. Vissa hårdgjorda ytor sopas maskinellt. Kommunen anordnar även Skräpplockardagarna under våren.

Kontakt

Kontaktcenter gata & park:
Tel: 08- 581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Nyheter inom Underhåll

 • 6 DEC 2019
  Klotter, dålig belysning, förväxta buskage och andra typer problem som behöver åtgärdas, synades med lupp, under kommunens trygghetsvandring, som genomfördes i Kungsängen torsdagen den 5 februari.
 • 10 NOV 2019
  Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
 • 19 NOV 2018
  För att öppna upp och göra Finnstaskogen ljusare och mer tillgänglig kommer kommunen att röja upp och fälla träd i skogen.
 • 21 JUN 2018
  Snart inleder E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen genom Kungsängen. Enligt den preliminära tidplanen kommer sträckan mellan korsningen Kungsvägen/Enköpingsvägen och infartsparkeringen på Enköpingsvägen...
 • 8 JUN 2018
  Under vecka 24 påbörjar E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen i Kungsängen. Arbetet med den nya delsträckan innebär att det kommer att bli skytteltrafik på en begränsad del av Enköpingsvägen under...
 • 22 MAR 2018
  I september genomförde kommunens tekniska kontor, polisen och kommunens trygghetssamordnare en inventering av utomhusmiljön i Bro. Inventeringen resulterade i en rad förslag på förbättringar. Nu har samtliga förslag åtgärdats av ...

Kalenderhändelser inom gata & park