Torg & centrum

Kommunen upplåter allmän plats för bland annat torghandel, uteserveringar, majbrasor, tivoli och julgransförsäljning. I Upplands-Bro finns torghandelsplatser i Kungsängens centrum, Bro centrum och vid Tibble torg.

Det finns sex torgplatser i Kungsängens centrum, tre i Bro centrum och två vid Tibble torg. Platserna är 4 x 5 meter och för upplåtelsen debiteras en avgift enligt en av kommunstyrelsen fastställd taxa. Platserna kan hyras enstaka dagar, veckovis, månadsvis eller sex månader åt gången. I de flesta fall krävs också tillstånd från polisen för nyttjande av offentlig plats. Uppställning av byggbodar eller resturangverandor kräver dessutom bygglov.

Kungsängens torg byggs om

Från april 2018, fram till våren 2019 sker en ombyggnad av Kungsängens torg. Under denna period kommer inte kommunen kunna upplåta några torgplatser.

Arrangemang som basarer, lotteriförsäljningar, opinionsmöten eller brödförsäljning som genomförs av skolklasser kan få tillstånd förutsatt att det inte stör eller hindrar verksamheten på platsen.

I länkarna nedan hittar du ordningsregler och annan information om allmän platsupplåtelse, samt ansökningshandlingar. Har du ytterligare frågor, kontakta Kundcenter: tekniska avdelningen.

Observera att stora delar av Bro centrum består av tomtmark. Vid frågor om platsupplåtelse på tomtmark, kontakta Upplands-Brohus:

Tel: 08- 562 487 00 www.upplands-brohus.se

Offentliga tillställningar, uteserveringar och annan användning av offentlig plats (förutom de fasta torgplatserna i Kungsängen, Bro och Tibble) kräver tillstånd hos Polisen. Kontakta Polisens tillståndsenhet:

Tel: 114 14

Torget, Kungsängens centrum

Läs mer:

Blankett för ansökan om upplåtelse av offentlig plats

Taxa för upplåtelse av allmän plats

Ordningsföreskrifter för torghandel

Riktlinjer för upplåtelser av offentliga platser

Kompletterande beslut 2009

Torgplatser