Så här fungerar kartan över Upplands-Bro

I webbkartan kan du se hitta badplatser, skolor, lekparker, naturreservat, parkeringar med mera som finns i kommunen. Du kan även söka efter adresser, fastighetsbeteckningar och detaljplaner. Utforska den gärna!

Klicka här för att komma till Karta Upplands-Bro kommun

Här under finns en enkel introduktion till webbkartan som beskriver hur du använder den. Det finns även annan information som är bra att känna till om kartan.

Introduktion till Karta Upplands-bro kommun

För att få snabbinformation om objekten:

1. Öppna Inställningar.

  1. 2. Bocka i Visa snabbinformation.
  2. 3. Stäng menyn.

Ställ markören ovanför objektet så visas snabbinformation i en popuppruta. (OBS. Alla objekt har inte den är funktionen).

För att få information om objekten i kartan:

Tryck på i knappen och sedan på önskat objekt. Information visas i ett nytt fönster med möjlighet till utskrift.

Webbkartan

Informationen i webbkartan är uppdelad i lager. Du hittar informationen genom att öppna (klicka) på rubrikerna till vänster i webbläsarens fönster (i mobilen eller på läsplattan kan gränssnittet se lite annorlunda ut).

Tänk på att:

  • Vissa teman uppdateras oftare än andra. Om du saknar något eller upptäcker fel så rapportera det gärna så vi kan åtgärda det.
  • Kartan gäller inte som juridiskt dokument. Om kartan visar markägarförhållanden, fastighetsgränser, etc som går emot de juridiska dokumenten så är det de juridiska dokumenten som gäller och inte kartan.

Tätortskartan Stockholm län

Tätortskartan är en digital enhetligt generaliserd översiktskarta som täcker Stockholms län. Den innehåller bland annat olika markslag, offentliga byggnader, bebyggelse i glesbygd samt vägnät med gatunamn och adressnummer. Kartan bygger på Stadskartan över Stockholm och kartmaterial från kommuner i Stockholms län samt Lantmäteriets fastighetskarta. Lämpligt skalområde för tätortskartan är 1:12000-1:5000.

Flygfoton

De flygbilder som ligger till grund för våra ortofoton togs i slutet av maj/juni 2015. Flyghöjden är ca 1340 meter och upplösningen på flygbilderna och ortofoton är 8 cm. Bilderna täcker hela kommunen.

Saknar du information?

Finns det information som du saknar, felaktigheter eller har du förslag på fler teman som kan användas i kartan? Kontakta Kontaktcenter.