Uppdaterad 30 september 2022
Skriv ut

Gymnasiesär­skolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som har en hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning och behöver fler anpassningar än vad gymnasieskolan normalt kan erbjuda dig. Grundidén med gymnasiesärskolan är att den ska ge dig en grund för fortsatta studier eller ett arbete som du trivs med

Sidinnehåll

Ansök till gymnasiesärskolan

Utbildningarna i gymnasiesärskolan är mer flexibla än i den vanliga gymnasieskolan och det finns både nationella, specialutformade och individuella program som alla är fyråriga.

Eftersom det i dagsläget inte finns någon gymnasiesärskola i Upplands-Bro kommun gör du din ansökan till gymnasiesärskola i annan kommun i samråd med studievägledare och lärare på din grundsärskola samt vårt Resursteam.

På gymnasieantagning för Stockholms län och Håbo hittar du viktig information om ditt gymnasieval. Där kan du läsa om hur ansökan och antagning går till och se vilka program som de olika gymnasiesärskolorna erbjuder.

Rätt till skolskjuts

Om du går i gymnasiesärskola och är bosatt i Upplands-Bro kommun har du rätt till skolskjuts mellan ditt hem (eller en plats nära ditt hem) och din gymnasiesärskola. Skolskjutsen är gratis.

Är du nöjd med informationen på sidan?