Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Särskola

Särskolan är till för de elever som enligt bedömningar inte kommer kunna nå grund- eller gymnasieskolans kunskapsmål på grund av att barnet har en funktionsnedsättning. Utbildningen i särskolan är anpassad till varje elevs förutsättningar och ska, så långt det är möjligt, motsvara den utbildning som ges i grundskola och gymnasium.

Om du bedömer att ditt barn borde få en plats på grundsärskola ska du prata med rektorn på ditt barns förskola eller skola. Grundsärskolan omfattas av skolplikt för årskurserna 1–9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Att söka till grundsärskolan

Ditt barns rätt att gå i grundsärskola bygger på att du som vårdnadshavare gett ditt medgivande, och följande fyra fristående bedömningar:

  • en psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.
  • en pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav.
  • en social bedömning av vilka sociala hinder som finns för inlärning.
  • ett medicinskt utlåtande rörande eventuella medicinska hinder för inlärning.

När de här utredningarna är gjorda så beslutar kommunens utredningsteam om ditt barns rätt till grundsärskola. Hos oss i Upplands-Bro kommun finns det två grundsärskolor, en på Ekhammarskolan och en på Råbyskolan. I vilken av dessa grundsärskolor som ditt barn placeras beror på de fristående bedömningarna och var det finns lediga platser.

Ansökan till grundsärskola gör du i samarbete med utredare på resursteamet som du når via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Ta steget från förskola till grundsärskola

Det finns ingen särskild förskoleklass med inriktning särskola, så om ditt barn är sex år och beviljats plats i grundsärskola finns det två huvudalternativ.

  • Ditt barn går kvar i förskolan ett extra år. Om det finns särskilda skäl så kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år.
  • Ditt barn börjar direkt i årskurs 1 i grundsärskolan. Om du som vårdnadshavare begär att ditt barn ska börja i årskurs 1 och barnet bedöms ha förutsättningarna, så kan ditt barn hoppa över förskoleklass och direkt börja i årskurs 1 i grundsärskolan.

Grundsärskolans läroplan

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Enligt skollagen ska grundsärskolan ge elever med funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Rätt till skolskjuts

Om ditt barn har plats i grundsärskolan kan du ansöka om skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Gymnasiesärskolan är till för dig som har en hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning och behöver fler anpassningar än vad gymnasieskolan normalt kan erbjuda dig. Grundidén med gymnasiesärskolan är att den ska ge dig en grund för fortsatta studier eller ett arbete som du trivs med

Ansök till gymnasiesärskolan

Utbildningarna i gymnasiesärskolan är mer flexibla än i den vanliga gymnasieskolan och det finns både nationella, specialutformade och individuella program som alla är fyråriga.

Eftersom det i dagsläget inte finns någon gymnasiesärskola i Upplands-Bro kommun gör du din ansökan till gymnasiesärskola i annan kommun i samråd med studievägledare och lärare på din grundsärskola samt vårt Resursteam.

På gymnasieantagning för Stockholms län och Håbo hittar du viktig information om ditt gymnasieval. Där kan du läsa om hur ansökan och antagning går till och se vilka program som de olika gymnasiesärskolorna erbjuder.

Rätt till skolskjuts

Om du går i gymnasiesärskola och är bosatt i Upplands-Bro kommun har du rätt till skolskjuts mellan ditt hem (eller en plats nära ditt hem) och din gymnasiesärskola. Skolskjutsen är gratis.

För dig som tidigare har studerat på grund- och gymnasiesärskolan erbjuder vi inom vuxenutbildningen i Upplands-Bro kurser inom träningsskola eller grundsärskola.

Ingen innehållsförteckning finns

Vill du veta mer?

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om vuxenutbildning för dig med intellektuell funktionsnedsättning.

Om du har frågor om komvux som särskild utbildning kan du kontakta vår speciallärare.

Specialläraren Ingela Östman

Är du nöjd med informationen på sidan?