Uppdaterad 16 september 2022
Skriv ut

Modersmålsundervisning på UBG

Ska du börja på Upplands-Brogymnasiet och talar ett annat modersmål än svenska hemma? Här kan du läsa mer om och ansöka om modersmålsundervisning på gymnasiet.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

För att du ska ha rätt till modersmålsundervisning ska minst en av dina vårdnadshavare ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska vara det som talas i hemmet, du ska ha grundläggande kunskaper i språket och ha läst modersmål i årskurs 9.

Modersmålsundervisning på UBG

På Upplands-Brogymnasiet erbjuds två olika modersmålskurser som var och en är på 100 poäng.

Kursen Modersmål 1 bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kursen Modersmål 2 bygger vidare på kursen Modersmål 1.

Ansökan till modersmålskurserna gör du inför kommande läsår tillsammans med studevägledaren. Senast den 25 maj ska ansäkan vara gjord. Om du börjar i åk 1 på UBG så ansöker du om plats under höstterminens första vecka.

Avsluta modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisningen avslutas automatiskt när du går ut gymnasiet. Vill du avsluta undervisningen tidigare kan du kontakta expeditionen på UBG.

Expeditionen UBG

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kring modersmålsundervisningen och hur den passar in i din övriga undervisning, kontakta en av studie- och yrkesvägledarna på Upplands-Brogymnasiet.

Är du nöjd med informationen på sidan?