Uppdaterad 16 mars 2023
Skriv ut

Skolval till förskoleklass

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Alla barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är gratis för alla. Du som vårdnadshavare ansöker om plats i den skola som du anser passar ditt barn bäst.

Skolvalet till förskoleklass hösten 2023 är avslutat. Ska ditt barn börja i förkoleklass till hösten och du har missat skolvalet går det bra att höra av sig till kontaktcenter för hjälp.

Du som har gjort ett skolval kommer att få besked om skolplacering när du loggar in i "Mitt skolval" från 16 mars. Där kan du ladda ner placeringsbeslutet.

Skolor som erbjuder förskoleklass

För att underlätta ditt val kan du här se alla skolor i Upplands-Bro kommun som erbjuder förskoleklass och inom vilket område varje skola ligger.

Brunnaskolan Åk F-3 Brunna

Lillsjöskolan Åk F-3 Kungsängen

Bergaskolan Åk F-6 Kungsängen

Finnstaskolan Åk F-6 Bro

Härneviskolan Åk F-6 Bro

Råbyskolan Åk F-6 Bro (Råbyskolan tar inte in elever till förskoleklass hösten 2023)

Tjustaskolan Åk F-6 Bro

Urfjälls montessoriskola Åk F-3 Kungsängen

Källskolan Åk F-9 Kungsängen

Jensen Bro Mälarstrand Åk F-3 Bro

Tellusskolan Tibble Åk F-6 Kungsängen

Ansök om plats på fritidshem

När du söker plats i förskoleklass kan du samtidigt också söka plats åt ditt barn på skolans fritidshem. Det gör du direkt i tjänsten "Mitt skolval". Om du söker plats i en fristående skola tar du kontakt med aktuell skola för fritidshemsplacering.

Överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan du inte överklaga i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ditt överklagande, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Det ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det beslut om placering som du fått. Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering.

Ditt överklagande ska ha kommit fram till utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet om skolplacering.

Du skickar ditt överklagande till utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Söka eller byta grundskola

Planerar du att flytta till Upplands-Bro kommun och behöver en plats till ditt eller dina barn i grundskolan? Då kontaktar du kommunen via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?