Uppdaterad 15 mars 2024
Skriv ut

Skolval till förskoleklass

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Alla barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är gratis för alla. Du som vårdnadshavare ansöker om plats i den skola som du anser passar ditt barn bäst.

Ansök om plats i förskoleklass

  • 1

    Innan du ansöker

  • 2

    Gör skolvalet

  • 3

    Beslut om skolplacering

1

Innan du ansöker

I Upplands-Bro finns sex kommunala och fyra fristående grundskolor med förskoleklass (F-klass).

Kommunala skolor

För att underlätta ditt val kan du här se alla skolor i Upplands-Bro kommun som erbjuder förskoleklass och inom vilket område varje skola ligger.

Brunnaskolan Åk F-3 Brunna

Lillsjöskolan Åk F-3 Kungsängen

Bergaskolan Åk F-6 Kungsängen

Finnstaskolan Åk F-6 Bro

Härneviskolan Åk F-6 Bro

Tjustaskolan Åk F-6 Bro

Fristående skolor

Urfjälls montessoriskola Åk F-3 Kungsängen

Källskolan Åk F-9 Kungsängen

Jensen Bro Mälarstrand Åk F-3 Bro

Mer information om skolan

Vad avgör ditt barns skolplacering?

Så långt det är möjligt försöker vi se till att dina önskemål om skola uppfylls, men i vissa fall kan en skola ha fler sökanden än den kan ta emot. Då finns det vissa riktlinjer som avgör skolplacering. En av dem är ”relativa närhetsprincipen” som jämför avståndet mellan hemmet och skolan mellan de som söker plats.

Den relativa närhetsprincipen betyder att ditt barn kan får plats i en skola som ligger lite längre bort från ert hem, eftersom något annat barn annars skulle få en betydligt längre väg till sin skola. Se skissen nedan.

Illustration relativa närhetsprincipen

2

Gör skolvalet

När du bestämt vilken skola du vill att ditt barn ska gå i är det dags att ansöka om plats. Skolvalet inför läsåret 2024/2025 sker under 1-15 februari 2024. Under denna period kan du ändra eller komplettera dina val om det behövs. Efter skolvalsperioden så stängs "Mitt skolval" och du kan inte logga in förrän antagningsbeskedet är klart.

I valet till förskoleklass ska du lägga in önskemål om minst tre skolor. Det är viktigt för att ditt barn ska kunna erbjudas plats i en skola som passar er. Om du glömmer bort att göra ett skolval kommer vi att påminna dig. För att få en placering behöver du göra ett aktivt val.

Oavsett om du söker till en kommunal eller fristående skola så ska du använda dig av "Mitt skolval" där du gör ansökan. Observera att om du söker till en fristående skola behöver du även ta direktkontakt med skolan för att genomföra din ansökan.

Genom vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare med e-legitimation uppdatera dina kontaktuppgifter.

3

Beslut om skolplacering

När valet är avslutat kommer beslut om placering att finnas i tjänsten "Mitt skolval". Där kan du som vårdnadshavare gå in och se ditt barns placering. Beslut finns att se senast 20 mars.

Ansök om plats på fritidshem

När du söker plats i förskoleklass kan du samtidigt också söka plats åt ditt barn på skolans fritidshem. Det gör du direkt i tjänsten "Mitt skolval". Om du söker plats i en fristående skola tar du kontakt med aktuell skola för fritidshemsplacering.

Överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan du inte överklaga i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ditt överklagande, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Det ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det beslut om placering som du fått. Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering.

Ditt överklagande ska ha kommit fram till utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet om skolplacering.

Du skickar ditt överklagande till utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Söka eller byta grundskola

Planerar du att flytta till Upplands-Bro kommun och behöver en plats till ditt eller dina barn i grundskolan? Då kontaktar du kommunen via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?