Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Jag vill bli leverantör

Att bli leverantör till kommunen kan gå till på olika sätt beroende på vad som ska upphandlas. Här kan du läsa om ramavtal, anbud och direktupphandling.

Olika sätt att bli leverantör

Du kan bli leverantör genom att:

  • teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen
  • lämna anbud och vinna upphandling som avser specifikt objekt, till exempel en byggentreprenad.

Intressentlista för direktupphandling 

Det ska vara enkelt för dig som driver företag inom kommunen att delta i våra direktupphandlingar. Direktupphandlingar görs när kostnaden för en vara eller tjänst understiger 700 000 kr.

Registrera dig på vår intressentlista om du är intresserad av att bli leverantör till Upplands-Bro kommun så finns möjligheten för oss att kontakta dig när det är dags för en direktupphandling.

Intressentlistan ger våra verksamheter en överblick över tänkbara leverantörer inom olika branscher. En intresseanmälan är ingen garanti för att just ditt företag ska få en förfrågan vid en direktupphandling.

Så får du veta om du blir leverantör

När anbudstiden för en upphandling gått ut och samtliga inkomna anbud utvärderats fattas ett tilldelningsbeslut. I det meddelas vem som vunnit upphandlingen. Tilldelningsbeslutet skickas ut till samtliga anbudsgivare. Hur du går tillväga för att delta i en upphandling kan du läsa i vår upphandlingsguide.

Är du nöjd med informationen på sidan?