Välkommen till näringslivsträff

Tid:2022-02-02 08:00 - 2022-02-02 08:45
Plats:Digital
Arrangör:Upplands-Bro kommun
Kategori:Näringsliv
02 februari 2022

Välkommen till årets första näringslivsträff

Vi startar igång året med en digital näringslivsträff. Vi har stora förväntningar på 2022 och vill informera om våra planer samt göra dig som företagare delaktig.

Näringslivschef Katarina Barter kommer att summera det gångna året i korta drag under vilket vi påbörjade flera nya initiativ och även fattade beslut kring den kommande näringslivsstrategin.

Företagarna Upplands-Bro och Damernas affärsnätverk är också på plats och delger sina satsningar för 2022. Vi startar sändningen kl. 08.00 och beräknar avsluta kl. 08.45.

Talarprogram kan eventuellt komma att justeras.

Vänligen bekräfta ditt deltagande senast den 26 januari. Mer information om själva anslutningen till programmet skickas ut i separat mail till dig som har anmält dig.

Välkomna!

Fredrik Kjos (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro kommun

Anmälan

Upp