Alzheimerdagen

Tid:2021-09-21 13:00 - 2021-09-21 16:30
Plats:Kulturhuset, Upplands-Bro kommun Kungsängen
Arrangör:Upplands-Bro kommun
Kategori:
21 september 2021

Var tredje sekund insjuknar en ny person i kognitiv sjukdom,
antalet demenssjuka i världen uppgår till 47 miljoner. I Sverige
beräknas 160 000 personer leva med en demenssjukdom och till 2050 beräknas siffran ha stigit till 250 000.

Upplands-Bro kommun uppmärksammar och sprider kunskap om
denna stora folksjukdom för att skapa ett mer demensvänligt
samhälle.

Under dagen belyser Upplands-Bro kommun den senaste forskningen inom området kognitiv sjukdom och vilka livsstilsfaktorer som kan påverka i positiv riktning. Målgrupp för detta event är alla som både privat och yrkesmässigt har ett intresse av att lära sig mer om ämnet kognitiva sjukdomar. Vi kommer också få lyssna till föreläsare utifrån. Klara Le Svensson berättar om sin studie kring äldres sexualitet på särskilt boende, där hon även ger en vinkling mot demenssjuka och de utmaningar som kan uppstå för dem och deras personal.

Elisabeth Lauritzen, FOU, närvarar som moderator och hon kommer också att berätta om den forskning och utveckling som skett på området för kognitiv sjukdom de senaste 11 åren. Vinnare av den Internationella Seniorkampen, som anordnas av Upplands-Bro kommun, kommer att uppmärksammas och få ta emot pris under eventet.

Biljetter

Max antal deltagare är 50 personer, men alla föreläsningar och intervjuer filmas och läggs upp på kommunens YouTube-kanal efter eventet för att alla ska få möjlighet att ta del av all värdefull information.

Utan kostnad: Platserna är begränsade och många är intresserade så vi vill att du avbokar din plats senast 24 timmar innan eventet. Vid utebliven närvaro utan avbokning debiteras du 500 kr. Biljetten får överlåtas.

Anmälan: www.upplands-bro.se/alzheimerdagen2021
eller telefon 08-581 690 00 (Förebyggande enheten)

Avbokning: charlotta.eriksson@upplands-bro.se

Restriktioner med anledning av covid-19:
Max 50 personer får närvara fysiskt.
Ingen fika serveras.

Vid ankomst ska händer tvättas med handsprit och munskydd tas på. Munskydd är obligatoriskt under hela eftermiddagen.
Här kan du se alla föreläsningar och intervjuer efter eventet,
publiceras den 6 oktober: youtube.com/upplandsbrokommun

Konstutställning

Under Alzheimerdagen kommer det finnas en konstutställning där ett urval av målningar som skapats av personer med kognitiv sjukdom.

Teater: Glömstället av Teater Fredag
Lördag 28 september kl. 13.00–13.40
Familjeföreställning om en farfar som håller på att utveckla en demenssjukdom. Boka dina biljetter här: https://kultur.upplands-bro.se/evenemang/glomstallet-av-teater-fredag.html

Program

Kl. 13.00–14.00, Kulturhuset, plan 2:
Minimässa med utställare i Kulturhuset, Kungsängen

Utställare:

Anhörigföreningen
Biblioteket
Biståndsenheten
Bro Vårdcentral
Kognitiva mottagningen
PRO
SPF
Minnity
Upplands-Bro Rehab

Kl. 14.00–16.30, Stora scenen, Kulturhuset, plan 1:
Moderator: Elisabeth Lauritzen, FOU.nu

• Tina Teljsted och Helena Åman: Officiellt välkomnande
• Mirjam Brocknäs och Hilde Melin: Presentation av kommunens demensarbete
• Cecilia Johansson och Charlotta Eriksson: Livsstilsfaktorer som kan påverka uppkomsten av kognitiva sjukdomar, vad säger senaste forskningen

• Rörelsepaus

• Elisabeth Lauritzen: Vad har hänt inom området för forskning och utveckling inom området för kognitiva sjukdomar?
• Klara Le Svensson: Presentation av studie om äldres sexualitet på särskilt boende, delvis med fokus på personer med demens
• Prisutdelning Internationella Seniorkampen 2021
• Elisabeth Lauritzen och Mirjam Brocknäs:

Avslut

Upp