Trygghetsvandring i Bro

Tid:2020-02-20 18:30
Plats:Trygghetscenter, Bro centrum
Arrangör:Upplands-Bro kommun
Kategori:Kommun & politik
20 februari 2020

Har du synpunkter eller förslag på hur din närmiljö kan förbättras? Upplands-Bro kommun genomför tillsammans med andra viktiga aktörer trygghetsvandringar och vi vill att du är med.

 

Fasad på Brohuset, med skylten Trygghetscenter.

Samling inför trygghetsvandringen sker i Trygghetscenter i Bro.

Dålig belysning, vidväxta buskage och klotter gör att vår närmiljö kan upplevas som mer otrygg. Trygghetsvandring är till för att kunna se vad som behöver åtgärdas.

Resultatet av vandringarna blir underlag för de förbättringar som kommer att genomföras framöver.

Anmäl dig till trygg@upplands-bro.se senast den 18 februari.

Samling för trygghetsvandringen sker på Trygghetscenter i Brohuset kl 18.30 den 20 februari.

Andra trygghetsvandringar i kommunen