Uppdaterad 14 mars 2023
Skriv ut

Upplands-Brodialogen

Upplands-Brodialogen är en serie möten för alla invånare iUpplands-Bro. Här träffar du kommunstyrelsens ordförande och medarbetare från kommunen.

Varje dialogtillfälle är 60 minuter och har ett tema som är knutet till ett pågående utvecklingsarbete. Ställ frågor, diskutera och tyck till! Din medverkan är värdefull för arbetet framåt.

Tema: Värdigt åldrande

Denna dialog riktar sig till dig som är 65 år + men är öppen för alla som är intresserade.

Datum: Måndag 20/3

Plats: Café Fjärilen, Blomstervägen 9 B, Bro

Tid: 14:00-15:00

Vi bjuder på fika.

Tema: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande- Bro

Hur påverkar kommunens gestaltningspolicy dig och ditt område? Nu inför kommunen en gestaltningspolicy. Denna dialog riktar sig till dig som är småhusägare, fastighetsägare eller ingår i en bostadsrättsstyrelse, men dialogen är öppen för alla som är intresserade.

Datum: Tisdag 18/4

Tid: 17:00-18:00

Plats: Bro, Nyfiket

Vi bjuder på fika.

Tema: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande- Kungsängen

Hur påverkar kommunens gestaltningspolicy dig och ditt område? Nu inför kommunen en gestaltningspolicy. Denna dialog riktar sig till dig som är småhusägare, fastighetsägare eller ingår i en bostadsrättsstyrelse, men dialogen är öppen för alla som är intresserade.

Datum: Torsdag 20/4

Plats: Café Boulevard

Tid: 17:00-18:00

Vi bjuder på fika

Tema: Tyck till om framtidens Brunna

Datum: Tisdag 9/5

Tid: 17:00-18:00

Plats: Plats meddelas i god tid före mötet

Vi bjuder på fika

Är du nöjd med informationen på sidan?