VA-arbeten

Här kan du läsa om våra olika VA-arbeten i kommunen.

Kommunen arbetar med olika typer av VA-projekt som till exempel utbyggnad av vatten och avlopp inom planområden, planering för att möta efterfrågan av kommunalt VA i befintliga bostadsområden och underhåll av ledningsnätet.

Ny vatten och avloppsledning mellan Bro och Sigtuna

Tillsammans med Norrvatten och Sigtuna kommun har vi börjat att dra nya vatten- och avloppsledningar från Bro till Sigtuna, via Håbo-Tibble.

 

VA-utbyggnad Ådöhalvön

Kommande VA-utbyggnad på Ådöhalvön är indelat i fyra områden, A - D.
VA-utbyggnaden är planerad att påbörjas under 2017 i område A (Björknäs) med en VA-huvudledning för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i område B (Ådö skog) och område C (Verkaviken) med befintligt VA-ledningsnät.

Tidplan för område B, C och D är preliminär men förhoppningen är att möjliggöra en kommunal VA-anslutning för respektive fastighet i områdena enligt nedan:

Område A - Björknäs, år 2018
Område B - Ådö skog, år 2018 - 2019
Område C - Verkaviken, år 2018 - 2019
Område D - Sågbacken, år 2019 - 2020