Gång- och cykelplan

Trygghet och tillgänglighet kopplas ofta samman med trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna. Kommunens gång och cykelplan som togs fram 2012 visar riktningen i arbetet med gång och cykelvägar.

Gång- och cykelplanen kommer att uppdateras. Ny version på dokumentet kommer att läggas på hemsidan under april-maj 2021.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp