Parkering

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare och som sker av annan anledning än för lastning och lossning, på- eller avstigning eller på grund av trafikförhållandena.

Det finns olika regler, betalningssätt och parkeringstillstånd för de som vill nyttja den allmänna gatumarken.

Lediga parkeringsplatser

Ta bilen eller cykeln till Lillsjön? Finns det plats på infartsparkeringen när du ska ta pendeltåget? Här kan du se antal lediga parkeringsplatser på de parkeringar i kommunen som har parkeringsensorer.

Se film om det automatiska parkeringssystemet:

Upp