Tibbleskogen (Norrboda)

I Tibbleskogen i Norrboda som är beläget ca två kilometer nordväst om Kungsängens centrum, väster om E18 och norr om Granhammarsvägen (väg 907) byggs både enbostadshus och parhus.

Parhus Norrboda

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Norrboda) vann laga kraft den 20 oktober 2011.

Läs mer om bostadsbyggandet på Mac Freeze AB