Stockholm väst logistikområde

I område om cirka 65 hektar, beläget invid Brunna industriområde, byggs nu ett nytt verksamhetsområde. Användningen avser lager, logistik, ej störande industri, handel samt kontor. Området planeras få två infarter, dels via Effektvägen och Garpebodavägen och dels från Granhammarsvägen via Mätarvägen. 

Orienteringskarta över planområdet.

Detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl. (Stockholm Väst Logistikområde), nr 1002, Kungsängen vann laga kraft den 24 februari 2014.