Ringvägen

Längs Ringvägen i Kungsängens centrum kommer cirka 450 lägenheter, en förskola samt allmänna anläggningar såsom gata, torg, parkeringar och park att byggas. Arbetet är planerat att starta i januari 2018 och pågår preliminärt under två års tid. Under arbetet kommer endast boende erbjudas parkeringsplatser på Ringvägen.

Detaljkarta över Ringvägen

Detaljkarta över Ringvägen. Klicka på bilden för se en förstorad bild av detaljkartan.

I området kommer AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Tornet Bostadsproduktion AB, AB Borätt, HSB Bostad, och Bygg-Fast AB att bygga både hyres- och bostadsrätter.