Brunna industriområde

Längs med E18 byggs lagerlokaler på en 200 000 kvm stor yta. Byggstart 2016.

Orienteringskarta över planområdet.

Den obebyggda delen av planområdet ägs av AB Civic, ett dotterbolag till NCC. Befintliga verksamhetstomter i planområdet är privatägda.