Bagarvägen

Utmed Bagarvägen och Målarvägen finns detta område om ca 1,5 hektar. På grund av problem med radon har fastigheterna i detta område rivits och de gamla husen kommer att ersättas med nybyggnation. Byggnation pågår.

Syftet med byggprojektet är att skapa bra förutsättningar för nya bostäder. Ambitionen är också att låta hela gaturummet bli en grönare utemiljö där gårdar mellan husen skapas och får en bra kontakt.