Äldreboende vid Lillsjö badväg

I Kungsängen, intill Lillsjö badväg, byggs nu ett äldreboende i fem våningar. Äldreboendet som föreslås är ett vårdboende med 80 platser. Byggstart sker under våren 2017.

Illustrationsbild över det planerade äldreboendet vid Lillsjö badväg

Illustrationsbild över det planerade äldreboendet vid Lillsjö badväg

Nu pågår arbetet med att genomföra detaljplanen för äldreboendet vid Lillsjö badväg som vann laga kraft den 23 maj 2017.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)