Pågående samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan eller översiktsplan skickas förslaget ut på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om planen. Här hittar du de planer som just nu är ute på samråd i Upplands-Bro kommun.

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Kungsängen och Bro

Fram till 25 oktober pågår samråd för förslaget på fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Kungsängen och Bro.

Här kan du läsa om förslaget på fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro och skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp