Pågående samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan eller översiktsplan skickas förslaget ut på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om planen. Här hittar du de planer som just nu är ute på samråd i Upplands-Bro kommun.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp