Viktor Jonsson-huset i Bro

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i augusti 2019 om planbesked och planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
På fastigheten står det så kallade Viktor Jonsson-huset som påminner om Bros ursprung som stationssamhälle från tiden då stambanan byggdes ut. Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp den befintliga villan samt tillföra nya bostäder inom fastigheten.

Planens läge på kartan

Planens läge på kartan

Planens läge på gällande detaljplan

Planens läge på gällande detaljplan

Det här händer nu

Nästa steg blir att bereda underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp