Viby (Viby 19:3)

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 15 december 2021. Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Det här händer nu

Kommunfullmäktige antog planen på möte den 15 december 2021. Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

SE FILMEN: Sammanfattning av förslaget för Viby

Handlingar

Upp