Verkaviken

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 att ett förslag till ändrad detaljplan ska tas fram för Verkaviken. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Förslaget ska utreda utökad möjlighet att bygga enligt detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön.

Kartbild över Kungsängen

Planområdet är markerat på kartan.

Det här händer nu

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 att ett förslag till ändrad detaljplan ska tas fram för Verkaviken. Förslaget ska utreda utökad möjlighet att bygga enligt detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Program Beslut godkännande program

Utredningar


Handlingar

Beslut planuppdrag

Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp