Värns Backe (del av Bro-Önsta 2:11)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Syftet är att pröva möjligheten att inom del av fastigheten
Bro-Önsta 2:11 tillföra bostäder, förskola, vårdboende, korttidsboende och service för hästsporten.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan


Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp