Örnäs

Avsikten är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö av varierande karaktär med naturnära bostäder och verksamheter. Området ligger norr och öster om Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort.

Programområdets läge på kartan. Etapp 1 är streckad.

Programområdets läge på kartan. Etapp 1 är streckad.

Det här händer nu

Ett planprogram godkändes av Kommunfullmäktige 2016. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för Etapp 1 i mars 2016.
Arbete pågår med att ta fram handlingar och utredningar inför ett kommande samråd.

Fråga oss
Upp