Norrängens förskola (del av Finnsta 1:166)

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att pröva frågan om ändring av gällande detaljplan för en del av fastigheten Finnsta 1:166. Detaljplanen ska pröva om det är möjligt att bygga en förskola när det tillfälliga bygglovet för paviljongerna vid Norrängens förskola i centrala Bro löper ut 2019.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Planområdet markerat med streckad linje på flygfoto.

Planområdet markerat med streckad linje på flygfoto.

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Fråga oss
Upp