Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om planuppdrag. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny skola, dagvattenhantering och bostäder. Planförslaget var på granskning till och med den 13 december 2021.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Detaljplanen var på granskning mellan 11 november och 13 december 2021. Synpunkterna kommer att besvaras i en granskningsutlåtande som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

SE FILMEN: Sammanfattning av förslaget för Kockbacka gärde

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp