Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)

Planförslaget är på samråd den 29 mars till och med den 29 april 2021.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om planuppdrag. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny skola, dagvattenhantering och bostäder.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Planförslaget är på samråd den 29 mars till och med den 29 april 2021. Under samrådstiden finns handlingar tillgängliga för allmänheten och synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunen senast samrådets sista dag.

Samråd

Samrådstiden är från och med måndag den 29 mars 2021 till och med torsdagen den 29 april 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan. Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.

Samrådsmöte

Välkommen till digitalt samrådsmöte onsdag den 14 april klockan 13:00-14:00 eller klockan 18:00-19:00. Länkar till mötena ser du nedan. Om du inte har möjlighet att närvara går det bra att ringa kommunen för mer information.

Så fungerar digitalt samrådsmöte

Du behöver ladda ned Teams-appen på dator eller mobil för att kunna delta. Ingen föranmälan krävs.

Åhörare inte kommer synas i webbkamera. Deltagandet är anonymt och registreras inte. Det är frivilligt att ange sitt namn vid deltagande.

Frågor kommer att kunna ställas via en meddelandefunktion på appen under mötets gång.

Delta i digitalt samrådsmöte

Du ansluter via 2 enkla steg:

  1. 1. För att delta behöver du ladda ned Teams på din dator eller mobil innan mötet:
  2. Dator: Ladda ned
  3. Mobil Samsung/Android: Ladda ner här
  4. Mobil Apple (iOS): Ladda ner här

  5. 2. Tryck på länken och anslut till mötet som gäst eller anonymt utan att logga in

  6. Länk till samrådsmöte nr 1 den 14 april klockan 13-14.

  7. Länk till samrådsmöte nr 2 den 14 april klockan 18-19.

Vill du lämna synpunkter?

Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

eller

Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen
196 81 Kungsängen.

Glöm inte att ange diarienummer KS 20/0607

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp