Församlingslokal i Bro

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av nya församlingslokaler för Svenska kyrkan.  
De nya församlingslokalerna planeras intill Bro centrum. Läget är exponerat, centralt och tillgängligt och har av kommunen bedömts passande för en märkesbyggnad av offentlig karaktär. Platsen för detaljplaneförslaget avgränsas i söder av Enköpingsvägen.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 2016. Nästa steg blir att sammanställa de synpunkter som kommit in och revidera förslaget inför kommande granskning av förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Upp