Detaljplaner som har fått laga kraft

Här finns de detaljplaner som har fått laga kraft 2017-2020. Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Genomförandet av en antagen detaljplan kan då påbörjas.

2020

Villa Skoga, Kungsängen

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 oktober 2020

 

Köpmanvägen, Bro

Detaljplanen har fått laga kraft den 8 oktober 2020

 

2019

Ekhammar 4:214, Kungsängen

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 november 2019

Upphävande av del av detaljplan 1 för Tibbleskogen, Kungsängen

Upphävandet har fått laga kraft den 15 maj 2019

2018

Upphävande av del av fastighetsplan Sylta 2 (Sylta 1:5), Kungsängen

Upphävandet har fått laga kraft den 2 oktober 2018

Förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)

Detaljplanen har fått laga kraft den 3 april 2018

Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Bro

Detaljplanen har fått laga kraft den 14 mars 2018


Tankställe Högbytorp, Bro

Ändring och tillägg till detaljplan har fått laga kraft den 10 januari 2018

2017


Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Detaljplanen har fått laga kraft den 13 november 2017

Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan Blomman), Bro

Detaljplanen har fått laga kraft den 26 september 2017

Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2

Detaljplanen har fått laga kraft den 27 juli 2017

Äldreboende vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)

Detaljplanen har fått laga kraft den 23 maj 2017

Äldre detaljplaner

Äldre detaljplaner hittar du via kommunens webbkarta.

Upp