Trafikverket arbetar med nedläggning av optokabel längs Enköpingsvägen

Trafikverket arbetar med sin digitalisering av trafikövervakning och kommer att utföra arbeten längs Enköpingsvägen. Arbetet påbörjas vecka 13.

Sträcka där arbete kommer att utföras

Arbetet beräknas ta 4-5 veckor med preliminär schaktstart den 23 mars 2020 i höjd med Trafikverkets informationsskylt på E18. Ca 1-2 veckor kommer det ta att komma fram till infarten till Svartviksbacken. Trafikverket planerar att utföra den i två etapper så att tillträde finns för de boende.

Arbetet kommer utföras dagtid 07-19 måndag – torsdag. Trafikverket meddelar att vissa moment såsom asfaltskapning kan upplevas som störande, dessa planeras om möjligt att utföras mitt på dagen för att minimera störningar för de boende.

Vid frågor, kontakta Trafikverket.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp