Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Mellan järnvägen och Sätrabäcken söder om Bro planeras ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Området omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor samt en F-9 skola och en idrottshall till denna.

Planområdet, etapp 1

Pågående och planerade arbeten

Projektering och förberedelser inför utbyggnad av området pågår. Under hösten 2019 påbörjades förarbete inför markförstärkning. Förarbetet innefattar omläggning av ledningar och flytt av den befintliga infartsparkeringen.

Länsstyrelsen har inkommit med ett negativt besked angående utbyggnaden av Trädgårdsstaden vilket har försenat byggstarten för markförstärkningsentreprenaden. Kommunen har överklagat Länsstyrelsens beslut och ett domslut väntas i slutet av 2020.

Flytt av den tillfälliga infartsparkeringen

På grund av markförstärkningsarbete kommer den tillfälliga infartsparkeringen flyttas 300 meter österut. För att kompensera för detta har en ny infart anlagts i samband med det. Den nya infarten kommer att ligga ca 550 m österut på Ginnlögs väg, se bild längre ner på sidan.

En upplyst gångväg kommer att anläggas från den nya tillfälliga parkeringsplatsen till Bro station.

Den nya parkeringsplatsen samt infart tas i bruk som tidigast i slutet av 2020. Fram till dess att den nya parkeringen tas i drift så kommer den befintliga parkeringen att kunna användas som vanligt.

Placering ny parkering

Figur 1: Dagens tillfälliga parkeringsplats. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

Detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 1

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, vann laga kraft den 13 november 2017.

Ta del av detaljplanehandlingarna här.

Läs mer om det pågående detaljplanearbetet med etapp 2, 3 & infartsparkering i Bro här nedan.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Upp