Tomt och mark

I Upplands-Bro kommun finns olika boendeformer, det finns hyresrätter, bostadsrätter, radhusområden och småhusbebyggelse, för att nämna några. Här finns ditt drömboende, oavsett vilket det är.

Tidigare gav förköpsrätten kommuner rätt att förköpa mark som varit föremål för försäljning men efter ett riksdagsbeslut upphörde den rätten den 30 april 2010. Därför krävs det inte längre något förköpsbeslut från kommunen innan lagfart söks.

Upplands-Bro kommun har ingen tomtkö. Kommunens tomter förmedlas via mäklare som upphandlas i varje exploateringsprojekt där kommunen är markägare till blivade småhustomter.

Genom tomträtt kan mark upplåtas för olika ändamål. Upplands-Bro kommun upplåter idag ca 50 stycken tomträtter för småhusbebyggelse och fem stycken för industriändamål. I Upplands-Bro erbjuds tomträttshavare möjligheten att förvärva sina tomträtter.

Upp