Parkeringar vid Lillsjö badväg

Nu pågår arbetet med att anlägga ny parkering vid nya förskolan och äldreboendet. Samtidigt rustar vi upp och utökar de befintliga parkeringsplatserna längs Lillsjö badväg.

Flygbild över Lillsjö badväg

Planerade åtgärder vid Lillsjö badväg

Pågående och planerade arbeten

Ny parkering vid äldreboendet och förskolan

I februari påbörjade vi arbetet med att anlägga en kommunal parkering vid äldreboendet och förskolan vid Lillsjö badväg (1 på kartan ovan). Vägen mellan infarten från Granhammarsvägen och förskolan kommer att rustas upp och den befintliga parkeringen vid infarten kommer att trafiksäkras (2 på kartan ovan).

Dessa arbeten planeras vara klara under juli 2020.

Ny parkeringsyta vid badplatsen

Vid Lillsjöns badplats har en ny parkeringsyta anlagts, detta för att effektivisera parkering vid badplatsen och naturreservatet (3 på kartan ovan). Den nya parkeringsytan är besiktigad och togs i bruk den 4 april 2020.

Nedtagning av träd

Vissa träd som ligger i gränsen och strax innanför naturreservatet kommer att tas ner. Endast de träd som kommunen har sett kommer att skadas, vara i vägen eller kan komma att bli riskträd kommer att tas ner. Detta görs av entreprenören i samråd med kommunen för att skapa en trygg och säker väg för gång-, cykel- och biltrafikanter.

Avstängningar och omledning av trafik

Tillfällig avstängning av parkering

Parkeringsytan närmast infarten från Granhammarsvägen togs ur bruk den 17 februari och kommer vara avstängd under byggnationstiden. Efter godkänd besiktning tas de nya parkeringarna i bruk.

Besökare till äldreboendet och förskolan hänvisas till respektive verksamhets besöksparkering. Besökare till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat samt Lillsjö badplats hänvisas till parkeringsplatserna närmast badplatsen.

Tidvis kan framkomligheten vara begränsad, vi hoppas ni har överseende med detta.

Beläggningsarbete vecka 24

Under vecka 24 kommer beläggningsarbeten utföras vid de nya parkeringsytorna vid äldreboendet och förskolan på Lillsjö badväg samt parkeringsytan närmast Granhammarsvägen. Det kommer gå att nå badplatsen och naturreservatet under arbetstiden, dock omleds trafiken via äldreboendet och förskolan. Vid behov kan flaggvakt finnas då beläggning utav sträckan från förskolan in mot Lillsjöbadet utförs.

 

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp