Regional gång- och cykelväg

Byggnation av regional gång- och cykelväg längs med Enköpingsvägen

Karta med etapp2 markerad

Karta med etapp2 markerad

Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50% av kostnaderna som är aktuellt 2020–2021 för gång- och cykelvägen med regional gång- och cykelstandard längs med Enköpingsvägen genom Bro, etapp-2. För att dessa ska betalas ut ska byggnation av sträckan mellan Brorondellen och Råbyvägen påbörjas under 2020.

Projektet består alltså av följande etapper:

Etapp 1: Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan busshållplatsen Finnsta östra och Brorondellen, färdigställdes 2016.

Etapp 2: Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen, färdigprojekterad 2017 och påbörjas byggnationen 2020.

Etapp 3: Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Råbyvägen och Håtunavägen, färdigprojekterad 2018.

 

Projektstatus etapp-2, december 2020:
Byggnation påbörjades.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp