E.ON förstärker elnätet i Kungsängen

E.ON genomför just nu ett större elförstärkningsarbete i Kungsängen. Elkablar i marken byts ut och elstationer byggs om för att möjliggöra en spänningshöjning från 12 till 24 kilovolt.

Arbetet i Kungsängen har pågått under en längre tid i flera etapper. I februari berördes framförallt industriområdet längs Västra Rydsvägen. Nu sker flera grävarbeten längs Skyttens väg och framförallt längs Bygdegårdsvägen fram till Kyrkvägen. Grävarbetet beräknas färdigt i slutet av april och sedan återstår en del återställningsarbete.

Närboende och trafikanter berörs till viss del i samband med grävarbetet.

Vid frågor kontakta E.ON.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp