Skadedjur

En insekt eller ett djur anses vara ohyra eller skadedjur när den befinner sig på en olämplig plats och i olämpligt antal. De kan göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag. Några exempel på skadedjur eller ohyra är möss, råttor och kackerlackor.

Ansvar och sanering 

I hyresrätt

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadssrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att — om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus — vidta åtgärder för utrotande av ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Tips

  • Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.
  • Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.
  • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.
  • Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken.
  • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.
Upp