Kartor med geografisk information

På denna sida kommer du att få ta del av den geografiska information som Upplands-Bro kommun innehar. Sidan är under utveckling och kommer successivt att utökas med ytterligare information och sökmöjligheter.

SWEREF 99​ 18 00 och RH2000

Vi vill göra beställare och användare av våra produkter uppmärksamma på att vi använder koordinatsystemet SWEREF 99 18.00. SWEREF 99 (Swedish reference frame 1999) är det nationella referenssystemet och för att få en noggrannare lägesangivelse har man tagit fram 12 lokala koordinatsystem, beroende på vart i Sverige man mäter. I Upplands-bro kommun använder vi plana koordinater i SWEREF 99 18 00 och sedan den 4 februari 2013 så arbetar vi även i rikets nya höjdsystem, RH2000.

Välj karta

Tätortskarta
Tätortskartan är ett samarbete mellan Stockholms stad, Lantmäteriet och övriga kommuner i länet.

Turist- och fritidskartan

Turist- och fritidskartan har tagits fram av kommunen med syftet att tipsa om kända och okända utflyktsmål runt om kommunen.