Geografiskt informationssystem - GIS

Ett GIS (geografiskt informationssystem) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information.

Kartbild

GIS ska inte förväxlas med "geografisk information" som till exempel är en kartsymbol eller linje som motsvarar en väg. GIS används alltså för att skapa, manipulera och utforska geografisk information.

Upplands-Bro kommun har sedan några år påbörjat en uppbyggnad av GIS. Systemet har funktioner för inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografisk information på ett överskådligt sätt genom en karta. I framtiden kommer uppbyggnaden av kommunens GIS-databas ge möjlighet till enklare åtkomst, analyser och presentationer av samhällsinformation via kartan.

Ett exempel på ett GIS är att visa, på en digital karta, hur befolkningen är utbredd över kommunen. Det görs genom att befolkningsregister kopplas ihop, via uppgiften om adress för varje invånare, med den geografiska punkt som adressen utgör i kartan. Då kan varje invånare ses som en punkt i kartan. Ett sådant material är mycket användbart för många av kommunens verksamheter, till exempel går det att se var årskullar av elever är bosatta, och därmed planera bättre för skolskjutsar. Det går på samma sätt att planera för hur hemtjänsten genomför sina resor.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)