Flygbilder

Upplands-Bro kommun expanderar fort och det är många byggprojekt på gång inom kommunen som förändrar landskapet.

Flygbilder är ett utmärkt hjälpmedel vid exempelvis planering och projektering och finns i form av ortofoton. Dessa är i efterhand korrigerade och bearbetade till en enhetlig skala. De flygbilder som ligger till grund för våra ortofoton togs i slutet av maj/juni 2015. Flyghöjden är ca 1340 meter och upplösningen på flygbilderna och ortofoton är 8 cm. Bilderna täcker hela kommunen.