Slam och latrin


Slamavfall

Avloppsslam från slutna tankar eller slamavskiljare med ansluten WC vid enskilt avlopp ska tömmas minst en gång per år. Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.

Recover anlitas för hämtning av slammet och fettavfall från fettavskiljare.

Schemalagd tömning är billigast. Vid särskild beställning/budning tillkommer extra avgift som extrahämtning enligt avfallstaxa.

Från den 1 december 2020 så tar kommunen över kundtjänst när det gäller tömning av slam och fett i Upplands-Bro kommun.

För beställningar och frågor, vänd dig till kontaktcenter VA & avfall.

Latrin

Latrin från torrtoalett hämtas av kommunens entreprenör efter beställning. Hämtningar sker på torsdagar under veckor 16, 19, 23, 27, 31, 35 och 41.

Beställning ska göras senast en vecka före aktuell hämtningsvecka via kontaktcenter VA & avfall.

Extra hämtning kan även utföras under övrig tid, efter beställning.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon Recover: 077-110 35 00

Upp