Skräpplockardagarna

Den 25 till 29 april genomför kommunen och organisationen Håll Sverige rent vårens naturstädningskampanj – Skräpplockardagarna. Här kan skol- och förskolegrupper samt föreningar rapportera sina insatser efter avslutad skräpplockning.

Barnfötter, skräpplockartång och soppåse.Plocka skräp – och tjäna en slant!

Håll Sverige rent-kampanjen är ett evenemang för alla som vill engagera sig för en renare omgivning. Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till det bättre och skapa en stolthet över platsen man bor på.

De som kan delta i kampanjen är förskolor och skolor, samt föreningar i kommunen.

Så anmäler du din grupp

Anmälan görs både till kommunen och till Håll Sverige Rent.

1. När du anmäler till kommunen, skriv i ämnesraden: ’Skräpplockardagarna 2022 – Anmälan’.

Skicka in din anmälan till va.avfall@upplands-bro.se.

Du får då ett svarsmail med länk till kartan där du väljer vilket område din grupp vill plocka skräp i.

2. Du måste också anmäla din grupps medverkan på Håll Sverige Rents hemsida, klicka här för att komma dit.

Så rapporterar du

När du har plockat färdigt i ditt städområde måste du rapportera in det för att få din utbetalning. Sista dagen för att rapportera är måndag 2 maj 2022.

Villkor

  • Ersättningen för utfört arbete är 1 000 kr per område. De områden som valts ut för städning ägs eller sköts av kommunen.
  • Antalet deltagare i gruppen måste vara minst 10 personer varav 2 vuxna.
  • Ersättning för väl utförd städning av område betalas ut när
    ni markerat i webbkartan vart de ska hämtas upp. Här ska man även fylla i kompletta utbetalningsuppgifter.

OBS! Område 31-35 samt 47 och 48 är utanför tätort och är mer lämpat för äldre barn. Ersättning för utfört arbete blir där 2 000 kr per område.

Frågor?

Ring eller maila kommunens Kontaktcenter på 08-581 690 00 menyval 6 eller va.avfall@upplands-bro.se.

Nedskräpning och attityder

Undersökningar som gjorts tyder på att nedskräpning till stor del är en attitydfråga. Genom att delta i skräpplockardagarna bidrar ni till arbetet för en förändrad attityd och ett renare Upplands-Bro.

Skräpplockardagarna är ett utmärkt tillfälle att ordna pedagogiska övningar, föreläsningar eller lekar.
Läs mer om kampanjen på Håll Sverige rents hemsida http://www.hsr.se

Visste du att…

... det tar 400 år för plast att brytas ner i naturen?

... metall och glas kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora sina egenskaper?

... skräp föder skräp, skräp skadar, skräpet kostar och skräp skapar otrygghet?

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp